ಅರಿಯದೇ ಬರುವ ಮನದ ಪದಗಳ ಸಾಲೇ ಈ ಕಾವ್ಯ

ಜುಲೈ 12, 2008

ಏ ಹುಡುಗಾ

Filed under: ಪತ್ರಗಳು — kavya gowda @ 12:35 ಅಪರಾಹ್ನ
ಏ ಹುಡುಗಾ,,,,,
ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟ,ಈ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದೇ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಹುಡುಗಾಟದ ವಯಸ್ಸು ,ಕುದುರೆಯಂತೆ ಓಡುತಿದ್ದ ಮನಸ್ಸು.ಹೇಳುವವರು ಕೇಳುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು
ಎಂದು ಹೇಳುವವರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ;ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದ ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಕತೆ.
ನಿನಗಾಗಾ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹ ಬೇಕಿತ್ತು ,ನನಗೂ ನೀನೆಂದರೆ ಏನೋ”ನಿನ್ನ ಮಾತು ,ನಗು , ಚೆಲ್ಲು ಚೆಲಾಟ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು.
ನೀನೆಂದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹುಚ್ಚು ಹುಚ್ಚು
ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ,ನೀ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆಗೆ ತೋರುತಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ.
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೇಡವೆಂದು ಅವಳು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ
ನೀ ನನಗೆ ಸಿಗುವೆಯೆಂದು ಕುಣಿದಾದಿತ್ತು ಈ ನನ್ನಅರಿಯದ ಮನಸ್ಸು.ಅವಳಿಗಾಗಿ ನೀ ಅತ್ತು, ಕರೆದು
ಅವಳಿಗಾಗಿ ಮಿಡಿದ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವ ನಾ ಬಯಸಿದೆ.ನಿನಗೂ ನಾ ಬೇಕಿತ್ತು , ನೀ ಕೂಡ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡೆ
ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ ನಾ ಹಾರಡಿದೆ ,ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೆ ಇಲ್ಲಾದಾಯ್ತು,
ಆದರೆ ಏನಂತೆ,ನಾ ಮರೆತಿದ್ದೆ !
ನಿನಗೆ ಹೇಳುವವರು ಕೇಳುವವರು ಇರುವರೆಂದು, ನೀ ಅವರ ಮರೆತಿದ್ದೆ.ಅವರ ನೆನಪಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ದೂರಗಲು ಬಯಸಿದೆ.
ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮಾನಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ದೂರಗುತಿರುವೆ
ಆದರೆ ನಾ ಎಂದೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆಯಗಲ್ಲಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ,,,,,,,,,,
ಒಂಟಿಯಾಗಿ ದುಂಖಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ,ಪ್ರೀತಿಸುವುದ ಕಲಿಸಿ
ಪ್ರೀತಿಯ ಮರೆಯುವುದ ಕಲಿಸದೇ ಮೌನವಾಗಿ ಮರೆಯಾಗಲು
ಹೊರೆಟಿರುವೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಹುಡುಗಾ,,,,,,,,,,,,
ಮರೆಯಾಗಲು ಹೊರೆಟಿರುವೆಯಲ್ಲ ಓ ನನ್ನ ಹುಡುಗ.
ಇತಿ ನಿನ್ನ
*ಮರೆಯಲಾಗದವಳು *
Advertisements

Create a free website or blog at WordPress.com.